Tarieven

Uurtarief

Openheid en transparantie staan bij dBird Webredactie en Copywriting hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor mijn tarieven. Ik hanteer zowel een uurtarief als stukprijzen, maar ook gereduceerde tarieven en tarieven voor privéles.

Bij het vaststellen van mijn uurtarief laat ik me leiden door:

  • De tarieven van de concurrentie
  • De Webredactie Monitor van Entopic
  • De cao voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf

Zodoende heb ik mijn uurtarief vastgesteld op 70 euro per uur (exclusief BTW). Onderstaande afbeelding laat zien dat dit een fair en concurrerend honorarium is voor een freelance webredacteur.

Uurtarief freelance webredacteuren (excl BTW)

Bron: Entopic Webredactie Monitor 2015

Gereduceerd tarief

Voor kleinschalige en lokale/regionale goede doelen, liefdadigheidsinstellingen, culturele verenigingen en hobbyclubs hanteer ik afwijkende tarieven. Dit soort maatschappelijke organisaties spelen in mijn ogen een onmisbare en belangrijke rol in onze samenleving, maar beschikken veelal over beperkte financiële middelen. Om die reden vraag ik van dit soort verenigingen niet hetzelfde uurtarief als van commerciële partijen. In plaats daarvan vraag ik de helft van mijn gebruikelijke honorarium, wat neerkomt op 35 euro per uur (exclusief BTW).

Weten of u in aanmerking komt voor het gereduceerde tarief? Neem dan contact op met dBird Webredactie en Copywriting.

Contact

 

 

Vaste prijs

Stel voor dat u één concrete opdracht heeft, zoals het schrijven van een productreview, blog of maken van een infographic. Of u heeft een klus die continu doorloopt, zoals het dagelijks aanleveren van content voor uw website, of het onderhouden daarvan. In deze gevallen kunnen we afspraken maken waarin ik vaste tarieven hanteer voor iedere geschreven tekst.

Het bedrag is afhankelijk van de opdracht en de tijd die ik hieraan denk te spenderen. Daarom kan ik hier geen prijzen noemen. In onderling overleg maken we prijsafspraken.

Privéles

Komt het niet goed uit dat u zeven achtereenvolgende avonden de cursus ‘Website bouwen met WordPress’? Denk u dat u aan minder tijd genoeg hebt? Of wilt u uw kennis weer wat bijspijkeren? Dan is privéles de uitkomst.

Voor één-op-één begeleiding vraag ik een tarief van 35 euro per uur (exclusief BTW). Afhankelijk van de locatie breng ik al dan niet een reiskostenvergoeding in rekening.

Betaling

De betalingstermijn van mijn facturen bedraagt 14 dagen, ingaande vanaf de vermelde factuurdatum boven aan de rekening. Het factuurbedrag dient onder vermelding van het factuurnummer overgemaakt te worden op IBAN-nummer NL67 KNAB 0647 8110 65.

Van deze betalingstermijn mag alleen afgeweken worden als hier vooraf afspraken over zijn gemaakt en vastgelegd.